Hỗ trợ quảng cáo
  • meohaymoingay.com@gmail.com -

Chia sẻ các cách tránh thai, các kiến thức thức về phòng tránh thai cũng như các kiến thức về tình dục an toàn.

Những phương pháp tránh thai an toàn nhất

Những phương pháp tránh thai an toàn nhất

Thường chúng ta khong biết cách tránh thai an toàn nhất, có những bạn đã dùng bao cao su nhưng vẫn có em bé, có những bạn dùng thuốc tránh thai và có thể gây ảnh hưởng sức khỏe là rất lớn, vì vậy không phải ai cũng có đầy đủ thông tin về các phương pháp tránh thai an ...