Chia sẻ các cách tránh thai, các kiến thức thức về phòng tránh thai cũng như các kiến thức về tình dục an toàn.

  • 27/07/2013
    Những phương pháp tránh thai an toàn nhất
    Thường chúng ta khong biết cách tránh thai an toàn nhất, có những bạn đã dùng bao cao su nhưng vẫn có em bé, có những bạn dùng thuốc tránh thai và có thể gây ảnh hưởng sức khỏe là ...