• 30/11/2017
    Người yêu cháu mất trinh rồi đúng không ?
    Cháu và cô ấy có quan hệ nhưng chỉ bên ngoài và không ra máu, nhưng lần quan hệ gần đây với người khác cô ấy ra máu, vậy có phải người yêu cháu đã mất trinh. Chúng cháu quen nhau ...

Tag liên quan