Hỗ trợ quảng cáo
  • meohaymoingay.com@gmail.com -

Tình trang quan hệ tình dục trước hôn nhân và dẫn tới hậu quả nạo phá thai ở giới trẻ đang là hồi huông cảnh báo.

Kinh hãi nhìn trẻ vị thành niên đi nạo phá thai - Ảnh 2

Mình chưa bao giờ có thành kiến với chuyện “ăn cơm trước kẻng” nhưng nếu đã có gan làm thì phải có gan chịu. Cuộc sống của bạn sẽ đảo lộn, sẽ có những khó khăn của nó, sẽ có những thời điểm bạn tưởng như không vượt qua được về cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng nếu bạn làm điều tốt thì bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Trẻ con không có tội. (An Nguy)